V této sekci naleznete ke stažení různé dokumenty, např. certifikáty pro personální oddělení nebo některé podklady ze školení či prezentace pro účely absolventů kurzů. Pokud by Vám zde něco chybělo, napište na michal.bohus@prokvalitu.cz a pokusím se to napravit :-)

PRO ÚČELY PROKÁZÁNÍ PROFESNÍ ZPŮSOBILOSTI
Jmenování předsedou komise SZZ obor "Management jakosti" - Jmenování předsedou komise Michal Bohuš
Osvědčení "Lektor dalšího vzdělávání" - Lektor dalšího vzdělávání Michal Bohuš
Členství v redakční radě časopisu "Q magazín" - Člen redakční rady Q magazín Michal Bohuš
Ph.D. titul - Čestné prohlášení Michal Bohuš Ph.D. titul
Ing. titul - Čestné prohlášení Michal Bohuš Ing. titul
Jmenování členem komise dotorských SZZ - Jmenování členem dr. komise Michal Bohuš
Jiné certifikáty (APQP a CP 2024, VDA 6.3:2023, harmonizovaná FMEA, Core Tools, VDA 6.3, FMEA, PPAP, APQP, Lean, Deming) - Další certifikáty Michal Bohuš
Profesní životopis - CV Michal Bohuš

PRO PRAKTICKÉ POUŽITÍ
Tahák do kapsy pro 8D report - Tahák 8D
Výrobkový audit v kostce - Návod do kapsy VDA 6.5
Zjednodušený návod na FMEA - Procesní FMEA stručně