Katedra managementu kvality při VŠB-TU Ostrava nabízí možnost odborné spolupráce firmám i jednotlivcům. Na katedře působí mnoho odborníků z oblasti kvality, kteří dokáží poskytnout jedinečné know-how. Lze řešit také různé výzkumné projekty, například s podporou Technologické agentury České republiky, na které není prostor v běžném provozu, ale jejich řešení dokáže firmám ušetřit nemalé peníze a jednotlivcům v konečném důsledku mnoho času.

Kompletní nabídka Katedry managementu kvality v oblasti možností spolupráce je k nahlédnutí zde: NABÍDKA ODBORNÉ SPOLUPRÁCE - KATEDRA MANAGEMENTU KVALITY.