OVĚŘUJTE SI SKUTEČNOU PROFESNÍ ZPŮSOBILOST VAŠICH LEKTORŮ!

Někteří zákazníci a dokonce i jejich auditoři se mylně domnívají, že k prokázání způsobilosti školit odborná témata stačí certifikát o absolvování kurzu na dané téma. Já jsem třeba absolvoval školení s názvem "Kurz na výrobu sýrů a mléčných výrobků", ale nedovolil bych si školit, jak si sýr doma správně vyrobit.

Mou profesní způsobilost garantuji mým vzděláním - neabsolvoval jsem pouze několikahodinový kurz, ale studoval jsem obor "Management kvality" na Katedře managementu kvality po dobu několika let. V oboru jsem dosáhnul v roce 2003 titulu Ing. a posléze v roce 2009 také nejvyššího možného akademického titulu Ph.D. Svou kvalifikaci v oboru managementu kvality jsem obhájil v obou případech před odbornou komisí u státní závěrečné zkoušky.

Dále mou kompetenci prokazuje fakt, že jako přední odborník v oblasti kvality jsem již od roku 2013 několikát předsedal komisi pro státní závěrečné zkoušky na VŠ v oboru "Management jakosti" a byl jsem také členem zkušební komise u státní doktorské zkoušky na Katedře managementu kvality.

Další profesní kompetence jsem získal na vícedenních seminářích "Nachhaltige Wettbewerbsfähigkeit" od společnosti The Swiss Deming Institute či "Lean Production". Základy některých nástrojů, které jsem v mnohem širším záběru znal již jako absolvent Katedry managementu kvality, jsem si zopakoval na různých školeních - např. APQP a PPAP, Audit VDA 6.3, Procesní FMEA nebo Harmonizovaná FMEA.

Teoreticky nabyté znalosti musí kompetentní lektor podpořit rovněž svou praxí. V oblasti kvality se pohybuji nepřetržitě od dob svých studií od roku 2000, v profesní praxi jsem od roku 2006, téměř nepřetržitě v automobilovém průmyslu, mj. na pozicích inženýr kvality, manažer projektu, vedoucí oddělení kvality, externí konzultant kvality, externí i interní auditor, mentor a školitel.

Jsem též autorem několika odborných článků v oboru kvality, které jsem publikoval na tuzemských i zahraničních odborných konferencích.
V neposlední řadě působím jako člen redakční rady časopisu Q magazín (ISSN 1213-0451), publikujícího odborné články z oblasti managementu kvality.

Mé lektorské i odborné kvality jsou hodnoceny pravidelně posluchači školení, v roce 2020 jsem navíc zařadil do nabídky také kurzy formou online. Průměrná známka v letošním roce dosahuje aktuálně 9,88 z 10 možných bodů.