Máte-li zájem o školení DOE - plánování experimentů, klikněte na tento odkaz: https://www.prokvalitu.cz/detail/doe-planovani-experimentu-7/?form=1

Zde je "ochutnávka" školení - jak může téma vypadat ve Vaší firmě - příběh inspirovaný reálným kurzem ve výrobní společnosti.
„Ve firmě pracuji již 20 let. Jsem technologem lisovny. Poslední dobou máme problémy s nestabilitou dodávek vstupního materiálu a s funkčními vlastnostmi našich výrobků. Trávím ve výrobě laděním procesu spoustu času. Firma objednala školení na téma DOE. Něco málo jsem o tom slyšel a nějaké zkoušky jsme u nás taky dělali. Nevím, co si od toho slibují. Já vím přece nejlíp, jak výrobní parametry nastavit. Když to nejde, tak to prostě nejde.“
Na školení jsou kromě dvou technologů lisovny přítomni také tři kvalitáři, vedoucí výroby a pracovník vývoje. Zahajujeme představením firmy a účastníků kurzu.
„Představuje se nám lektor. Netipoval bych, že má již takovou bohatou praxi za sebou. Je rád, že jsme v naší skupině přítomni také já s mým kolegou z technologie. Prý je to téma pro nás jako dělané. Že nám může metoda DOE ušetřit spoustu práce. To by se mi zrovna hodilo, mám už tento měsíc asi 50 hodin přesčasů.“
Kvalita není náhoda. Často přehlížíme věci, kolem nichž denně v práci chodíme. Pracujeme s daty, o kterých toho moc nevíme. Kvalita by měla být výsledkem inteligentního úsilí. Tím je právě metoda DOE. Skutečná metoda DOE. Ta, která umí z mnoha faktorů najít jen ty významné. Ty, které mají zásadní vliv na námi sledovaný parametr výrobku nebo procesu. Navíc umí nastavit optimální hodnoty těchto faktorů tak, aby kvalita produktu byla co největší.
„Celý postup DOE si představujeme zároveň i na praktickém příkladu. To je perfektní, protože nesnáším teoretická školení. Je vidět, že lektor má s metodou praktické zkušenosti. Prý ji používá i v domácnosti J.“
Na praktickém příkladu posluchači poznávají nespornou výhodu metody DOE. Vidí, že i když na výrobní proces působí mnoho faktorů, metoda je jednoduše schopna označit jen ty, které mají zásadní vliv na kvalitu produktu. Účastníci dokonce vidí, že nemusí zkoušet všechny kombinace parametrů, ale stačí jen pár zkoušek a metoda nám dokonce řekne, jaká je nejlepší kombinace všech parametrů a jakého pravděpodobného výsledku dosáhneme.  
Ta metoda je skvělá. Hned zítra to musíme vyzkoušet v naší výrobě. Na začátku jsem tomu nevěřil, ale teď vidím, kolik času nám to může ušetřit. Myslel jsem si, že DOE je o sestavení tabulky s různými kombinacemi a výběrem té nejlepší. Tak to aspoň vždycky dělali naši projekťáci ze Španělska. Ale správnému DOE stačí jen pár zkoušek a zbytek se dá jednoduchými výpočty zjistit. To je perfektní!“
Lektor vytahuje výkresy, pravítka, nůžky, papíry, tužky, kancelářské sponky, pastelky a další pomůcky. Rozděluje účastníky do dvou skupin. Obě skupiny spolu budou soutěžit. Za použití DOE musí vyrobit funkční model dopravního prostředku. Tým s lepšími výsledky si odnese sladkou odměnu.
„Tak zábavné a kreativní cvičení jsem na žádném školení za 20 let své praxe nezažil. Díky metodě jsme sestavili skutečně provozuschopný model. Metoda nám pomohla nastavit jednotlivé parametry produktu tak, aby byl co nejvíc funkční. Porazili jsme i druhý tým s vedoucím výroby, o to mám větší pocit zadostiučinění. Vidím, že metoda je prakticky použitelná a není vůbec složitá. Lektor nám na cvičení navíc ukázal spoustu úskalí, se kterými se můžeme během použití metody v praxi setkat. Nejsou to chyby metody, ale chyby při špatném plánování a realizaci zkoušek. Musím si všechny podněty zapsat, abychom metodu DOE u nás uměli použít správně. Hned zítra zkusíme naplánovat experiment na náš nejproblematičtější výrobek, se kterým už týden bojujeme ve výrobě. Těším se, že nám metoda DOE pomůže ukázat směr a já budu mít více času na koncepční práci, nejen na hašení problémů v naší výrobě.“