DOE – plánování experimentů

NYNÍ TÉŽ ONLINE!

Největší úspěch: Použitím metody DOE jsme zabránili reklamaci zákazníka v hodnotě 30.000 Eur.
Motto: John RUSKIN (1819-1900) - "Kvalita není náhoda. Kvalita je vždy výsledkem inteligentního úsilí."
Průměrná známka kurzu: 9,04 z 10 možných bodů.
Příběh: Úžasně praktické cvičení DOE.

Počet vyučovacích hodin (doporučený):
8 až 16 vyučovacích hodin, tj. 1 až 2 školicí dny.

Cílová skupina:
Kurz je vhodný pro osoby, které se podílejí na zlepšování kvality produktů a optimalizaci výroby. Je tedy ideální pro pracovníky z oddělení kvality, výroby, technologie a konstrukce.

Cíl vzdělávací akce:
Dozvědět se, jak navrhnout plánovaný experiment, jak interpretovat výsledky experimentu a jak je využít pro optimalizaci výrobního procesu nebo návrhu ve vlastní organizaci. Zejména pak ověřit si celý postup metodiky DOE na praktickém příkladu.

Co se absolventi naučí:
Absolventi kurzu se seznámí s metodikou DOE, která umí napomoci k zefektivnění výrobních procesů a návrhů produktů. Porozumí výhodám plánovaného experimentu a budou umět sestavit plán experimentu. Pochopí, jak postupovat při definování jednotlivých faktorů a budou umět určit, které faktory mají zásadní vliv na kvalitu vyráběného produktu nebo na kvalitu návrhu. V neposlední řadě budou umět stanovit optimální hodnoty těchto faktorů. Současně budou seznámeni s podmínkami, jak efektivně zavést metodiku DOE do vlastní organizace, aby mohla sloužit k optimalizaci procesů uvnitř organizace.

Klíčová témata – obsah vzdělávací akce (lze upravit dle požadavku):
Úvod do problematiky, výhody DOE
Jednotlivé fáze plánování experimentů
Sestavení plánu experimentu
Taguchiho přístup, praktický příklad
Klasický přístup, praktický příklad
Jak efektivně zavést DOE do výrobní firmy
Praktický příklad, týmové řešení

Formy a metody výuky:
Interaktivní výuka
Praktické příklady
Individuální/skupinová cvičení
Případová studie/brainstorming
Diskuse

Popis kurzu a jeho obsah jsou duševním vlastnictvím lektora M.Bohuše.