31.10.2022: Pokud máte zájem, mohu Vás seznámit podrobněji s "novou" harmonizovanou příručkou a můžeme si harmonizovanou analýzu FMEA vyzkoušet na praktickém příkladu třeba přímo u Vás ve firmě. V případě zájmu využijte poptávkový formulář (https://www.prokvalitu.cz/detail/fmea-analyza-pricin-vad-a-jejich-nasledku-a-plan-kontroly-a-rizeni-4/?form=1) nebo mě kontaktujte na e-mailu michal.bohus@prokvalitu.cz.

19.5.2020: V odborném internetovém časopise Q magazín (ISSN 1213-0451) v aktuálním čísle 2020/01 byl zveřejněn autorský článek pojednávající o harmonizaci FMEA. Autor: Michal Bohuš, název článku: Harmonizovaná FMEA očima lektora aneb dopady nové příručky na praktickou aplikaci metody FMEA.

13.9.2019: S napětím, zvědavostí či obavami očekáváte, co přinesla harmonizace analýzy rizik FMEA? Již před několika lety začala sdružení VDA i AIAG řešit, jak udělat jednotnou analýzu FMEA. A konečně tady máme finální verzi, několikrát odkládanou! Aktuálně (13.9.2019) ještě není schválený český překlad (již je hotov, ale čeká na autorizaci), nicméně pojďme se podívat, jaké hlavní změny jsou pro naši praxi připraveny.

1) vedle FMEA-D a FMEA-P přichází také FMEA-MSR zabývající se odezvou kontrolních systémů ve voze
2) formulář je podrobněji rozpracován (zapomeňte na čitelný tisk na jednu stránku, zvažte některý SW)
3) z pěti kroků při analýze budete potřebovat kroků 7 (cílem je důkladnější příprava)
4) "zapomeňte" na rizikové číslo (RPN), pro hodnocení existuje speciální matice (priorita opatření AP)
5) speciální matice (AP) obsahuje pouze trojí hodnocení rizika vady - H (high), M (medium), L (low)
6) každá vada s hodnocením H musí mít přijato opatření* (důraz na řádně technicky zajištěný proces)
7) při tvorbě FMEA máte možnost volby hned z několika typů formulářů
8) důraz na využití 4M při analýze příčin (fajn pomocník při hledání možných příčin jednotlivých vad)
9) bezpečnostní znaky se budou hodnotit významem pouze 10, devítka zůstává pro legislativu
10) proti původnímu formuláři jsou akce rozděleny na prevenci a detekci (pro větší přehlednost)
11) je zde obrovský důraz na zapojení managementu a zahrnutí akcí do strategického plánu
12) jasné vodítko na posouzení rizik pro všechny typy zákazníků (interní, externí a finální)
13) zřetelný záměr na správnou komunikaci na bázi zákazník-dodavatel
14) výskyt již fakticky není výskyt, ale efektivita preventivního opatření

Jak je vidět, něco se povedlo, něco už méně… Praxe ukáže, jakým směrem se budeme vydávat. Nicméně nezapomeňte na to, že hlavním cílem není krásná papírová práce, ale bezproblémový produkt sloužící spokojenému zákazníkovi!!!

Výše uvedený výklad je pouze přehled těch nejzákladnějších změn. Pokud máte zájem, mohu Vás seznámit podrobněji s těmito změnami a můžeme si novou analýzu FMEA vyzkoušet na praktickém příkladu třeba přímo u Vás ve firmě. V případě zájmu mě kontaktujte na e-mailu michal.bohus@prokvalitu.cz nebo využijte poptávkový formulář (https://www.prokvalitu.cz/detail/fmea-analyza-pricin-vad-a-jejich-nasledku-a-plan-kontroly-a-rizeni-4/?form=1).