FMEA - analýza příčin vad a jejich následků - a plán kontroly a řízení

NYNÍ TÉŽ ONLINE!

Největší úspěch: Během dvoudenního školení jsme přijetím opatření ušetřili firmě 100.000 Kč ročně.
Motto: Thomas A. EDISON (1847-1931) - "Neudělal jsem chybu. Jen jsem našel 10.000 způsobů, kterými to nejde."
Průměrná známka kurzu: 9,18 z 10 možných bodů.
Příběh: FMEA a spokojený ředitel.

Počet vyučovacích hodin (doporučený):
8 až 24 vyučovacích hodin, tj. 1 až 3 školicí dny.

Cílová skupina:
Kurz je určen osobám, které se podílejí (nebo by se měly podílet) na provádění analýz FMEA produktu či procesu ve fázi návrhu i během životního cyklu produktu. Je tedy vhodný pro technology, konstruktéry, pracovníky návrhu a vývoje, projektové vedoucí, vedoucí výroby a mistry, pracovníky údržby, manažery a inženýry kvality, metrology, procesní inženýry, pracovníky nákupu a logistiky.

Cíl vzdělávací akce:
Detailně se seznámit s metodou FMEA a s její praktickou aplikací tak, aby tato metoda sloužila jako nástroj eliminace možných rizik i jako nástroj neustálého zlepšování.

Co se absolventi naučí:
Absolventi se dovědí, jak má vypadat robustní plán kontroly a řízení a co má vše obsahovat. Pochopí, proč používat metodu FMEA a co vše může tato metoda firmě přinést. Ujasní si, kdo je vlastníkem FMEA, kdo ji zpracovává. Porozumí postupu zpracování FMEA včetně hodnocení významu, výskytu a odhalitelnosti. Na základě správného postupu při hodnocení rizik budou umět pracovat s výsledky FMEA a budou umět rozlišit, zdali mají navrhovat opatření směřující ke snížení výskytu nebo ke zlepšení odhalitelnosti. Získají informace o souvislosti metody FMEA s další technickou dokumentací. Prakticky si metodu FMEA vyzkouší a ověří si, kde se v praxi nejčastěji chybuje a co jsou základní předpoklady úspěchu FMEA v každé firmě.

Klíčová témata – obsah vzdělávací akce (lze upravit dle požadavku):
Definování aktuální problematiky
Plán kontroly a řízení, účel a popis
Úvod do metody FMEA, přínosy
Úkol správně sestaveného týmu
Jednotlivé kroky FMEA / 7 kroků nové harmonizované FMEA
(Rizikové číslo, výpočet a vyhodnocení) / PRIORITA OPATŘENÍ (AP)
FMEA a návaznost dalších dokumentů
Praktické cvičení FMEA
Podmínky úspěchu a nejčastější chyby při FMEA

Formy a metody výuky:
Interaktivní výuka
Praktické příklady
Individuální/skupinová cvičení
Případová studie/brainstorming
Diskuse

Popis kurzu a jeho obsah jsou duševním vlastnictvím lektora M.Bohuše.