Otevřený seminář ÚNOR - 8D

Největší úspěch: Správným používáním 8D reportu jsme snížili počet opakovaných reklamací a ušetřili tak desítky tisíc Kč ročně.
Motto: Doris DAY (*1922) - "Vděk znamená bohatství. Stížnosti znamenají chudobu."
Průměrná známka kurzu: 9,38 z 10 možných bodů.
Příběh: Překvapivě živé školení 8D reportu.

Počet vyučovacích hodin (doporučený):
8 vyučovacích hodin, tj. 1 školicí den.

Cílová skupina:
Kurz je vhodný pro osoby, které řeší zákaznické či dodavatelské reklamace. Je vhodný i pro technické pracovníky, kteří řeší interní neshody. Je tedy určen pro pracovníky oddělení kvality - manažery kvality, inženýry kvality, dále technology, pracovníky výroby, konstrukce a také logistiky.

Cíl vzdělávací akce:
Poskytnout praktický návod k pochopení jednotlivých kroků metodiky 8D reportu a k porozumění, jak tuto metodiku efektivně využívat v praxi proto, aby se snížil počet neustále se opakujících problémů.

Co se absolventi naučí:
Absolventi pochopí význam systematického řešení problémů. Získají potřebné informace k tomu, aby byli schopni efektivně používat nástroje všech osmi kroků metodiky 8D. Dozví se, jak správně vytvořit fungující tým řešitelů a jak co nejlépe popsat řešený problém. Budou umět správně používat týmové nástroje k odhalení kořenových příčin problémů a ke stanovení efektivních nápravných opatření. Kurz současně napomáhá ke zlepšení komunikace mezi jednotlivými odděleními ve firmě a v neposlední řadě k vytváření profesionálních 8D reportů.

Klíčová témata – obsah vzdělávací akce (lze upravit dle požadavku):
Základní pojmy, neustálé zlepšování a cyklus PDCA
Global 8D report – jednotlivé kroky
Stěžejní úloha správně zvoleného týmu
Jak správně popsat řešený problém
Úloha zavedení prozatímních ochranných opatření
Jak na odhalení těch pravých příčin problému
Trvalé opatření, jeho význam, ověření a zavedení
Jak trvale zabránit opětovnému výskytu problému
Vyhodnocení činnosti týmu a úspěšnosti řešení
Ověření pochopení problematiky na praktických příkladech

Formy a metody výuky:
Interaktivní výuka
Praktické příklady
Individuální/skupinová cvičení
Případová studie
Diskuse

Popis kurzu a jeho obsah jsou duševním vlastnictvím lektora M.Bohuše.