Máte-li zájem o školení Global 8D report, klikněte na tento odkaz: https://www.prokvalitu.cz/detail/global-8d-report-3/?form=1
Chcete-li si zahrát autorskou hru "Kvalitář a reklamace", klikněte na tento odkaz: https://www.prokvalitu.cz/detail/kvalitar-a-reklamace-deskovka-34/

Zde je "ochutnávka" školení - jak může téma vypadat ve Vaší firmě - příběh inspirovaný reálným kurzem ve výrobní společnosti.
„Jako vedoucí výrobní kvality jsem za svých 15 let praxe absolvovala snad deset školení na téma 8D reportu. Personální oddělení naší firmy mě v rámci pravidelného školení poslalo spolu s novými kolegy z oddělení kvality na tento kurz. Naštěstí je to školení, které se koná v naší firmě, takže se zapíšu na prezenční listinu a půjdu dělat své pracovní věci. 8D reporty stejně běžně zpracovávám a další školení na toto téma mě nemůže ničím překvapit.“
Na školení je přihlášeno celkem 7 posluchačů. Šest je z oddělení kvality a jeden člověk je z obchodního úseku. Začátek je v 8 hodin a všichni posluchači jsou na svých místech včas. „Seznamujeme se s lektorem. Dostávám slovo a lektorovi sděluji, že neočekávám, že bych se dověděla nějaké nové informace. Že budu přítomna maximálně do první přestávky, ale pravděpodobně se vypařím dříve.“
Po seznamovacím kolečku a klasickém úvodu školení následuje diskuse, co je to neustálé zlepšování. Je to slabé místo mnoha českých firem. Pracovníci řeší běžně jen operativní problémy. Diskuse potvrzuje, že systematickému zlepšování se z mnoha důvodů nepřikládá nezbytný význam. Pokračuje se praktickým příkladem ze života. Posluchači ve dvou skupinách řeší, jak postupovat ve složité životní situaci. Diskutují se návrhy postupů řešení obou skupin.
„Musím říct, že praktický příklad byl nejen poutavý, ale hlavně ukázal cestu, jak systematicky řešit problémy. Přesně tak musíme postupovat v naší práci a ne vždy se nám to daří. Zatím ještě počkám, co bude na školení následovat.“
Dalším bodem školení je žertovný úkol, jehož cílem je poukázat na výhody týmové práce. 8D report je metoda, u které se v praxi často význam týmové práce podceňuje.
„Zatím se vážně nenudíme. Zábavnou soutěž jsem sice nevyhrála, ale pobavili jsme se všichni. A hlavně skutečně u nás ve firmě docela často nespolupracujeme na řešení našich problémů mezi odděleními. Měli bychom se snažit to zlepšit. Je to hodně i můj úkol.“
Lektor připravuje tabuli a barevné fixy. Zadává společný úkol pro celou skupinu: „Pojďme zapsat na tabuli kroky, v jakých byste postupovali při řešení reklamace nebo interní neshody.“ Posluchači pomocí brainstormingu postupně vyjmenovávají jednotlivé kroky.
„Toto cvičení mě překvapilo. Myslela jsem, že všichni pracovníci přece musí vědět, jak postupovat při řešení reklamace. Ale oni hned ve druhém kroku chtějí hledat příčinu problému, aniž by věděli přesně, co tím problémem skutečně je. Ve výčtu kroků jsme opomenuli třídění skladu, tak jsme jej zapsali až nakonec. Ani si nejsem jistá, zda jsme na něco ještě nezapomněli. Školení je zábavné, ale taky věcné a plné dobrých kvalitářských myšlenek. Máme za sebou teprve první blok, ale už jsme řešili několik praktických úkolů. Většinu školení jsem absolvovala s uspávači hadů, ale toto školení se mi líbí. Asi zůstanu alespoň do oběda.“
Po přestávce pokračuje školení výkladem jednotlivých kroků 8D reportu. Cvičení před přestávkou ukázalo, že při řešení problémů je potřeba postupovat systematicky a mít k tomu jasně dané jednotlivé kroky. Proto je metodika 8D reportu velice dobrým nástrojem. Účastníci školení mají o téma velký zájem a kladou mnoho praktických dotazů.
Zamlouvá se mi, že za každým krokem 8D reportu následuje seznam kontrolních otázek, abychom nezapomněli v každém kroku na něco důležitého. Kdyby každý při řešení reklamace takový seznam otázek používal, nestávalo by se nám, že by nám nefungovala okamžitá opatření nebo bychom neměli aktuální dokumentaci. A to se nám bohužel ve firmě občas stává.“
„Hodně jsme se věnovali kroku popisu problému. Lektor má pravdu, že pro správnou analýzu je potřeba problém správně popsat. Poznala jsem novou metodu, jak problém popsat. Určitě ji budu dále využívat. Líbila se mi i metoda za použití Excelu, jak vybrat to nejvhodnější nápravné opatření. Jednoduchá metoda, která se dá využít i v jiných oblastech. A jdeme na oběd, mám hlad, ale jsem hladová i po dalších informacích. Na školení vydržím určitě až do konce.“
Obědová přestávka je vyplněna kuřecí polévkou se zeleninou, španělským ptáčkem s rýží a okurkovým salátem v místní kantýně. Z iniciativy samotných posluchačů je potřeba přestávku zkrátit, protože se chtějí dozvědět co nejvíce informací k tématu. Začíná se tedy o 15 minut dříve, než je plánovaný začátek dalšího bloku. Všichni účastníci jsou již nedočkaví na svých místech. Aby se zamezilo poobědovému usínání, začíná se tajuplným příběhem. Samozřejmě má návaznost na téma 8D reportu. Poté následují metody hledání kořenových příčin problémů. 
„Jsem příjemně překvapena, jak efektivní můžou být nástroje, které běžně používáme. Na praktických příkladech nám lektor ukázal, jak bychom měli správně postupovat. Mladí kolegové z kvality si tak mohli vyzkoušet prakticky použití jednotlivých metod v týmu. To se mi moc líbilo, protože na to běžně při zaškolení nových lidí prostě nemáme čas. A někdy míváme problémy se správným určením kořenové příčiny. To nás pak stojí spoustu času i peněz.“
Poslední přestávka je opět kratší. I během přestávky kladou posluchači lektorovi praktické dotazy, na které lektor ochotně odpovídá. Poslední blok je věnován praktickému řešení 8D reportu a shrnutí.
„Rozdělili jsme se zase na dva týmy, oba jsme řešili stejný úkol. Lektor nás upozorňoval průběžně na situace, kdy bychom měli postupovat jinak nebo efektivněji. Vůbec v průběhu celého školení jsem oceňovala, že se lektor dotazoval všech účastníků, aby zjistil, zda všemu rozumíme a budeme umět aplikovat věci v naší praxi. A když se vrátíme k jednotlivým krokům, které jsme na začátku školení uvedli na tabuli, tak vidíme, že jsme na spoustu věcí v rámci řešení reklamace zapomněli. Závěrečné shrnutí s nejčastějšími chybami při řešení 8D reportu v praxi jako by vycházelo ze znalosti naší firmy. Většinu těch špatných věcí v praxi děláme!“
Školení bylo natolik živé, že jsem nedokázala po prvním bloku odejít, jak jsem si původně myslela. Lektor nás všechny vtáhl do děje, že je mi líto, že už je školení u konce. Škoda, že tady nebyli i technologové, mistři a někteří operátoři, protože je to téma i pro ně. Absolvovala jsem mnoho školení, ale toto bylo výborné. Žádné nudné čtení textů.