Otevřený seminář KVĚTEN - MSA

Největší úspěch: Použitím MSA jsme zamezili zbytečnému zásahu do nástroje a ušetřili desítky tisíc Kč.
Motto: Marty RUBIN (1930-1994) - "Každá čára má perfektní délku, pokud ji nezměříte."
Průměrná známka kurzu: 9,04 z 10 možných bodů.
Příběh: Konečně rozumím všem číslům v MSA.

Počet vyučovacích hodin (doporučený):
8 až 16 vyučovacích hodin, tj. 1 až 2 školicí dny.

Cílová skupina:
Kurz je vhodný pro osoby, které vyhodnocují výsledky měření nebo měření přímo provádí. Je tedy ideální pro metrology, inženýry kvality, manažery kvality, projektové manažery, procesní inženýry a technology.

Cíl vzdělávací akce:
Získat všechny potřebné informace k pochopení, zda systém měření poskytuje dostatečně hodnověrná data.

Co se absolventi naučí:
Absolventi pochopí, co vše patří do systému měření – co vše může ovlivnit naměřenou hodnotu. Dozví se informace o základních statistických charakteristikách měření, pomocí nichž budou umět rozlišit, zda jsou odchylky v naměřených datech způsobeny skutečným problémem v procesu nebo samotným měřením. Dále porozumí principům a smyslu analýzy měřicího systému dle AIAG MSA 4. vydání. Seznámí se s metodikami hodnocení způsobilosti měřidel, hodnocení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti, ANOVA a hodnocení měřicího systému pro atributivní data. V neposlední řadě budou díky praktickým příkladům schopni interpretovat výsledky analýz pro stanovení vhodných opatření, což celé společnosti pomůže k eliminaci finančních ztrát a marných investic.

Klíčová témata – obsah vzdělávací akce (lze upravit dle požadavku):
Základní pojmy MSA a statistické vlastnosti systému měření
Identifikace možných zdrojů variability měření ve společnosti
Hodnocení způsobilosti měřidel
Hodnocení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti
Princip ANOVA
Hodnocení měřicího systému pro atributy
MSA pro destruktivní zkoušky

Formy a metody výuky:
Interaktivní výuka
Praktické příklady
Individuální/skupinová cvičení
Případová studie/brainstorming
Diskuse

Popis kurzu a jeho obsah jsou duševním vlastnictvím lektora M.Bohuše.