Máte-li zájem o školení MSA - analýza systému měření, klikněte na tento odkaz: https://www.prokvalitu.cz/detail/msa-analyza-systemu-mereni-1/?form=1

Zde je "ochutnávka" školení - jak může téma vypadat ve Vaší firmě - příběh inspirovaný reálným kurzem ve výrobní společnosti.
„Před měsícem jsem byl ve firmě povýšen do pozice technika měření. Dosud jsem dělal jen ve výrobě operátora a předáka. Na pozici mě zaškoluje zkušený kolega Václav, který má těsně před důchodem a na metrologii dělá spoustu let. Překvapilo mě, že nikdy na tomto školení nebyl. Pro mě je to první školení a těším se. Práce mě baví a chci v ní být dobrý.“
Seminář začíná s patnáctiminutovým zpožděním. Nahlášeno bylo 8 posluchačů, ale na začátku jsou přítomni jen čtyři. Organizace ve firmě trochu vázne, někteří netuší, že se mají na toto školení vůbec dostavit. Čeká nás obsáhlé téma, tak je každé zdržení mírnou komplikací.
„Dostali jsme od lektora podklady, do kterých si budu dělat poznámky. Je to tedy poměrně dost stránek. Ale některé jsou docela prázdné. Prý si do nich máme zapisovat to, nad čím budeme sami přemýšlet. U nás ve firmě se většina špatných měření svádí hned na lidi. Často slyším – ty jsi to blbě změřil. Na školení se dozvídáme, že systém měření má mnohem více základních prvků, zdaleka ne pouze lidský faktor. Jak ale poznáme, co je příčinou chyby v měření?“
Po nezbytném vysvětlení základů statistiky, které všichni posluchači chápou, následuje seznámení se základními metodami analýzy systémů měření. Posluchači si na praktických příkladech jednotlivé metody zkouší. Učí se, jak z grafů a čísel vyčíst, jestli za chyby v měření může měřidlo, lidský faktor, metoda měření, okolní podmínky nebo něco jiného.
Kolega Václav přiznává, že spoustě čísel ve formuláři MSA stejně nerozuměl, i když metodu více než 10 let používá. Výklad lektora a praktické příklady jsou jasné. Někdy se snažíme trénovat lidi, aby měli lepší výsledky měření, ale ne v každé situaci nám to pomůže. To můžu jednoduše zjistit díky této metodě MSA!“
Následuje rozdělení účastníků na dvě skupiny. Každá skupina si zkouší analýzu systému měření na praktickém příkladu. Na vlastní kůži si testují, jak je důležité správné označení vzorků, správný zápis hodnot nebo důsledné sledování procesu analýzy systému měření při její realizaci.
„Při praktické ukázce jsem byl zodpovědný za realizaci studie, ale byl jsem moc zbrklý. Až budu dělat MSA v praxi, tak musím mnohem pečlivěji vybrat vzorky pro analýzu a hlavně sledovat všechny faktory, které mohou mít vliv na negativní výsledek. Nepoznal jsem, že všichni tři kolegové ve skupině používali rozdílnou metodu měření, což pak mělo na výsledek vliv. Musel mě na to upozornit lektor. V praxi si budu na všechno kolem dávat mnohem větší pozor. Tady to byla spíše zábava.“
Na poslední blok školení zbývá už jen málo času, a tak se posluchači dozvídají již jen základy o MSA pro destruktivní zkoušky a pro vizuální kontrolu bez praktických ukázek. Firma měří pevnost svaru během výroby, takže destruktivní zkoušení je součástí každodenních výrobních procesů.
„Jsem moc rád, že jsem se mohl tohoto školení zúčastnit. Výklad byl srozumitelný a názorné ukázky mi pomohly k pochopení metody. S měřením míváme občas problémy a řešíme to proškolením lidí. Ne vždy to ale pomáhá. Tady jsem se naučil, že důvody mohou být i v podmínkách měření, způsobu kalibrace, metodě zápisu hodnot a tak podobně. Lektor nám navíc opravil početní chybu, kterou jsme v našem formuláři MSA měli. I kolega Václav je moc spokojený, že se po tolika letech dozvěděl, co vše se dá z výpočtů ve formuláři MSA zjistit.“