Online webinář LISTOPAD - APQP

NYNÍ TÉŽ ONLINE!

Největší úspěch: Zavedli a předali jsme do sériové výroby stovky nových produktů.
Motto: Mark TWAIN (1835-1910) - "Vždy dělej věci správně. Tím některé lidi uspokojíš a zbytek ohromíš."
Průměrná známka kurzu: 9,06 z 10 možných bodů.
Příběh: Já so strašně urépané - APQP.

Počet vyučovacích hodin (doporučený):
8-16 vyučovacích hodin, tj. 1-2 školicí dny. Kurz je vhodné kombinovat s tématem PPAP.

Cílová skupina:
Kurz je určen osobám, které se věnují procesu plánování kvality produktu a procesu a zavádění nových výrobků do sériové výroby. Je tedy vhodný zejména pro manažery projektů zavádění nových výrobků, dále pak pracovníky vývoje, konstrukce, technologie a v neposlední řadě také manažery kvality a manažery výroby.

Cíl vzdělávací akce:
Seznámit se se základy plánování kvality produktu a se vstupy a výstupy jednotlivých etap metodiky APQP. Pochopit možnost využití základních nástrojů a metod uvedených v metodice APQP (mj. FMEA, hodnocení způsobilosti, MSA, plán kontroly a řízení a další).

Co se absolventi naučí:
Absolventi se naučí, jak definovat a zavést kroky, které jsou nutné k zabezpečení spokojenosti jejich zákazníka s výrobkem. Pochopí důležitost orientace na zákazníka a zaměření na předvýrobní etapy, kde lze vyřešit většinu problémů s kvalitou ještě dříve, než vůbec nastanou. Poznají vstupy a výstupy jednotlivých fází APQP, jejich vzájemné propojení a souvislosti. Naučí se v jednotlivých fázích APQP využívat základní nástroje a metody, které jsou v příručce APQP uvedeny.

Klíčová témata – obsah vzdělávací akce (lze upravit dle požadavku):
Fázový model APQP
Program plánování a definování
Návrh a vývoj produktu, procesu
Validace produktu a procesu
Vyhodnocení zpětné vazby a nápravná opatření
Nejčastější chyby v jednotlivých fázích APQP

Formy a metody výuky:
Interaktivní výuka
Praktické příklady
Individuální/skupinová cvičení
Případová studie/brainstorming
Diskuse

Popis kurzu a jeho obsah jsou duševním vlastnictvím lektora M.Bohuše.