9.2.2023: Český překlad příručky je již oficiálně uvolněn a v prodeji. Níže červeně do již existujícího výčtu změn doplněny některé další zajímavé změny, které nová příručka obsahuje.

31.1.2023: V lednu 2023 vyšla nová příručka VDA 6.3 věnující se auditu procesu v automobilovém průmyslu. Český překlad příručky zatím není oficiálně vydán, k dispozici jsou zatím jen anglická a německá verze. Původně se očekávaly některé revoluční změny, diskutovalo se například, že bude pouze hodnocení A nebo C (prošel x neprošel), nicméně nakonec se o velkou revoluci nejedná, spíše o přirozený vývoj. Pojďme se podívat na některé změny, které update příručky přináší.

Přehled některých změn nového vydání příručky VDA 6.3
1) Potěší vás, že platnost oficiálního certifikátu auditora VDA 6.3 se prodlouží ze 3 let na 5 let
2) Dalším ulehčením bude zjednodušení pravidel pro tzv. "přeřazování" (vypuštění pravidla EU1-EU7 - otázky z P6 týkající se transportu)
3) Covid uspíšil potřebu zařadit principy auditování na dálku
4) Změní se zařazení některých otázek mezi otázky se zvláštním rizikem (tzv. * otázky)
5) Navýší se počet otázek z 58 na 59
6) Dojde k zaimplementování software do příručky a sladění s požadavky Automotive SPICE
7) Přerozdělí se otázky pro potenciální analýzu (P1 - POT) a dojde ke změně vyhodnocení (zelené hodnocení = max. 6 žlutých otázek, červené hodnocení 13 a více žlutých, jakákoliv červená)
8) V kapitole Management projektu (P2) budou přeformulovány některé otázky
9) Otázka P2.2 bude nově otázka se zvláštním rizikem (*)
10) Původní otázka P2.5 bude přesunuta do otázky P3.4 a bude nahrazena jinou (novou) otázkou, která bude věnována managementu nakupování v plánování projektu
11) Nová otázka P2.5 nebude otázkou se zvláštním rizikem (*)
12) Otázka P2.7 bude zrušena (obsah pokryt otázkami P2.1 a P2.3)
13) V kapitole Plánování návrhu a vývoje produktu a procesu (P3) budou přeformulovány všechny otázky 
14) Původní otázka P3.4 bude přečíslována jako otázka P3.6
15) Nově bude otázka P3.4 otázka se zvláštním rizikem (*), neboť se prakticky jedná o přesunutou původní otázku P2.5
16) V kapitole Realizace návrhu a vývoje produktu a procesu (P4) budou přeformulovány všechny otázky 
17) Otázka P4.5 bude zcela nová (implementace plánovaných aktivit managementu nakupování)
18) Díky vložení nové otázky jako P4.5 dojde k posunutí číslování dalších otázek (P4.6 byla P4.5, P4.7 byla P4.6 a P4.8 byla P4.7, nově P4.9 - byla P4.8)
19) Otázka P4.9 (která byla původě P4.8) nebude otázkou se zvláštním rizikem (*)
20) V kapitole Management dodavatelů (P5) budou přeformulovány některé otázky 
21a) V kapitole Proces výroby (P6, tj. P6.1-P6.6) budou přeformulovány některé otázky
21) Otázka P6.1.1 bude nově otázka se zvláštním rizikem (*)
22) Otázka P6.3.1 nebude otázkou se zvláštním rizikem (*)

DOPLNĚNÍ INFORMACÍ - ÚNOR 2023:
* Přechodové období, kdy přejít ze "staré" příručky na "novou", není zcela zřejmé, dle dostupných informací se bude pravděpodobně vázat s deadlinem proškolení stávajících auditorů procesu dle VDA 6.3, který je ČERVEN 2024. Pozn.: Standard IATF 16949 nehovoří o tom, podle které příručky se má audit procesu provádět. Teoreticky lze tedy audit procesu provádět i "postaru", pokud CSR (Customer Specific Requirements) neříkají jinak.
* Nový formulář není nikde zdarma ke stažení, je nutno si zakoupit licencovaný program přímo od VDA-QMC (cena cca 3.500 Kč). Pravděpodobně bude k dispozici teprve německá verze, na jiných jazykových mutacích se ještě asi bude pracovat. Doporučuji se zeptat přímo na VDA-QMC.
* Příručka již neobsahuje audit služeb (bude součást VDA 6.6).
* Kapitola P7 se již jmenuje pouze "Péče o zákazníky", v kapitole P3 a P4 je upřesněno, že se jedná o výrobní proces.
* Interní auditor procesu nemusí mít praxi pouze v oblasti kvality, ale v činnostech souvisejících s kvalitou (což je také logistika, výroba apod.).
* Bodování otázek je nově svázáno s pohledem zákazníka namísto pohledu systému.
* Nově je zavedeno označení "certifikovaný auditor procesu" - auditoři jsou tedy: interní auditor procesů, auditor dodavatelů, certifikovaný auditor procesů.
* Upozornění, že prvky procesu P5-P7 lze auditovat ještě před SOP.
* Upozornění na možná rizika na rozhraní procesů.
* Kompetence auditorů MUSÍ BÝT hodnocena - pozor, zde bude pravděpodobně nutno aktualizovat interní systémovou dokumentaci!


Výše uvedený výklad je pouze přehled těch nejzákladnějších změn. Pokud máte zájem, seznamte se podrobněji s těmito změnami. V případě zájmu mě můžete kontaktovat na e-mailu michal.bohus@prokvalitu.cz nebo lze využít poptávkový formulář (https://www.prokvalitu.cz/detail/audit-procesu-vda-6-3-13/?form=1).