Vlastník webového rozhraní www.prokvalitu.cz (dále „vlastník“) ve věci ochrany osobních údajů sděluje, že v rámci poptávky sdílí poptávající následující údaje: jméno a příjmení, e-mail a volitelně telefonní číslo a název firmy. Žádné finanční informace se přes webové rozhraní nesdílí.

Vlastník se zavazuje, že získané údaje, poskytnuté poptávajícím při poptávce, nikdy neprodá třetím stranám. Že tyto údaje jsou uloženy na zabezpečeném místě a spravovány přes zabezpečený protokol, aby byly chráněny před únikem. Dále pak, že budou sloužit výhradně pro účely obchodní komunikace mezi vlastníkem a poptávajícím (obchodní komunikací se rozumí reakce na poptávku, nabídka vhodných služeb či informace o dostupnosti informací na webovém rozhraní).

V případě poptávkového řízení postupuje vlastník podle čl. 6 odst. 1 nařízení. V případě neposkytnutí kontaktních informací poptávajícího nelze provést službu nebo dodat zboží.

Poptávající může kdykoliv požádat o opravu nebo výmaz svých osobních údajů, a to sdělením na e-mailové adrese michal.bohus@prokvalitu.cz.