Základy statistiky a její aplikace v praxi

NYNÍ TÉŽ ONLINE!

Největší úspěch: Na základě důkladné statistické analýzy zamítnutí neoprávněné reklamace zákazníka a zabránění odebrání projektu.
Motto: Kaoru ISHIKAWA (1915-1989) - "Statistické metody se musí stát zdravým rozumem a společným majetkem všech inženýrů a techniků v organizaci."
Průměrná známka kurzu: 9,25 z 10 možných bodů.

Počet vyučovacích hodin (doporučený):
8 až 16 vyučovacích hodin, tj. 1 až 2 školicí dny.

Cílová skupina:
Kurz je vhodný pro zájemce, kteří zpracovávají statistická data, vyhodnocují je a na jejich základě přijímají opatření a dělají strategická rozhodnutí. Je vhodný také úplným začátečníkům a komukoliv, kdo má zájem porozumět statistickému zpracování dat.

Cíl vzdělávací akce:
Seznámit se se základy statistického zpracování dat, základními pojmy a metodami. Umět zpracovat datový soubor a interpretovat výsledky včetně grafické formy. Splnit požadavky norem ISO řady 9000 v aplikaci statistických metod.

Co se absolventi naučí:
Absolventi získají nové poznatky v oblasti praktického využití statistiky. Dozví se o základních statistických charakteristikách, co vyjadřují a jak je lze využít pro interpretaci výsledků. Seznámí se s využitím programu MS Excel v této oblasti. Pochopí, co je to normalita dat a jak ji ověřovat. Budou umět definovat zdroje variability ve svých výrobních procesech. Zvládnou základní statistické nástroje a metody a díky praktickým příkladům budou schopni interpretovat výsledky statistických analýz tak, aby na jejich základě přijímali správná rozhodnutí.

Klíčová témata – obsah vzdělávací akce (lze upravit dle požadavku):
Statistika a vztah k normám ISO řady 9000
Základní statistické charakteristiky
Výpočty pomocí programu MS Excel
Úloha správného sběru dat pro statistické výpočty
Normální rozdělení, Gaussova křivka
Zdroje rozptylu
Vztah výrobních tolerancí a statistických charakteristik
Ověřování normality dat a dalších statistických předpokladů
Výběr ze základních statistických metod a nástrojů (dle požadavku klienta)

Formy a metody výuky:
Interaktivní výuka
Praktické příklady
Individuální/skupinová cvičení
Případová studie/brainstorming
Diskuse

Popis kurzu a jeho obsah jsou duševním vlastnictvím lektora M.Bohuše.