Otevřený seminář ZÁŘÍ - Core Tools (19.9.+23.9.2024 - Říčany)

Počet vyučovacích hodin (doporučený):
16 vyučovacích hodin, tj. 2 školicí dny.

Klíčová témata – obsah vzdělávací akce (lze upravit dle požadavku):
SPC (den 1)
MSA (den 1)
APQP (den 2)
PPAP (den 2)
FMEA (den 2)

Formy a metody výuky:
Interaktivní výuka
Praktické příklady
Individuální/skupinová cvičení
Případová studie/brainstorming
Diskuse

Popis kurzu a jeho obsah jsou duševním vlastnictvím lektora M.Bohuše.