Otevřený seminář ČERVEN - VDA 6.5 (21.6.2024)

Největší úspěch: Nastavení smysluplného systému výrobkových auditů, které dovedou předejít reklamacím zákazníka.
Motto: Peter DRUCKER (1909-2005) - "Kvalita výrobku není to, co do něj vkládá dodavatel. Kvalita výrobku je to, co zákazník dostává a za co je ochoten zaplatit."
Průměrná známka kurzu: 9,70 z 10 možných bodů.
Příběh: Hurá, dočkala jsem se školení na výrobkový audit :-).

Počet vyučovacích hodin (doporučený):
8 vyučovacích hodin, tj. 1 školicí den.

Cílová skupina:
Kurz je vhodný pro osoby, které provádějí interní výrobkové audity, výsledky těchto auditů zpracovávají nebo připravují programy či plány auditu.

Cíl vzdělávací akce:
Získat všechny potřebné informace k pochopení, jak správně a co nejefektivněji provádět výrobkové audity ve vlastní společnosti, jak nedublovat standardní sériové kontroly a jak se umět vypořádat s každodenní provozní slepotou.

Co se absolventi naučí:
Absolventi pochopí základní účel provádění výrobkových auditů tak, aby byly tyto audity smysluplné a jejich výsledky nápomocné ve vlastní společnosti. Dozví se informace o jednotlivých fázích auditu. Pomocí připraveného návodu získají informace o postupu při výrobkovém auditu, osvojí si základní principy a uvědomí si nejdůležitější body v jednotlivých krocích auditu. Pochopí význam správné dokumentace při auditu a detailní analýzy kořenových příčin včetně ověření efektivity přijatých nápravných opatření. Posluchači budou umět efektivně interpretovat výsledky ve vlastní společnosti. Na praktické ukázce si procvičí vlastní auditní činnosti.

Klíčová témata – obsah vzdělávací akce (lze upravit dle požadavku):
Úvod do problematiky, důvody provádění auditů
Jednotlivé fáze auditu
Výrobkový audit dle VDA 6.5
Účel, cíle a zásady výrobkového auditu
Postup výrobkového auditu
Analýza příčin neshod, nápravná opatření a jejich účinnost
Praktická ukázka výrobkového auditu
Shrnutí a definování nejčastějších chyb při provádění výrobkových auditů

Formy a metody výuky:
Interaktivní výuka
Individuální/skupinová cvičení
Brainstorming
Diskuse
Praktické ukázky

Popis kurzu a jeho obsah jsou duševním vlastnictvím lektora M.Bohuše.