INTERIM MANAŽER KVALITY

Dočasná náhrada chybějících zaměstnanců na pozici manažera kvality bez nutnosti zaškolení.

Reference - tuto pozici jsem externě nezajišťoval, mám zkušenosti jako vedoucí oddělení kvality pro společnost
Demoautoplast, s.r.o (předchůdce - manažer kvality Petr FRANC).
Vedení týmu v rozsahu 10 pracovníků, zodpovědnost za oddělení kvality a výsledky (reklamace, interní zmetkovitost, plnění termínů PPAP apod.).
Procesy: vstřikování plastů – zejména pohledové díly, fluorizace, lakování plastových výrobků, ultrasonické svařování.
RECENZE